Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


Публикувано : 08.02.2024 / 16:16
News  Покана към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFPR001-3.001

„Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” за разширяване на територията на Местна инициативна рибарска група Хаджидимово


 ТУК
 



Публикувано : 05.02.2024 / 13:44
News  Разработване на находище на скално – облицовъчни материали / амфиболити/ „Мартин разположено в землището на село Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград. , за период от 05.02. до 19.02.2024г

 ТУК
 



Публикувано : 25.01.2024 / 13:57
News  Удължаване на срока по проект "Топъл обяд в община Хаджидимово" до 31.12.2024г.

 ТУК
 



Публикувано : 12.01.2024 / 16:33
News  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Хаджидимово
О Р Г А Н И З И Р А
в съответствие с противоепидемичните мерки в страната, публично обсъждане на
1. Проекто - бюджет за 2024 година на община Хаджидимово
2. Бюджетна прогноза 2024-2026 година.
3. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 22.01.2024 г. от 10.00 часа
в залата на Общински съвет гр.Хаджидимово
За допълнителна информация и въпроси: тел.07528 2920 - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 













Архив на новините