Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 07.08.2018 / 22:55
News  ОБЯВА

ТУК - 482КB

ТУК - 472КB

ТУК - 482КB

ТУК - 381КB

 


Публикувано : 05.07.2018 / 15:22
News  Съобщение по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ

ТУК - 108KB
 


Публикувано : 18.05.2018 / 14:06
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-5 , включващ подотдел 435 „к“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово

Протокол - ТУК - 20МB


Заповед - ТУК - 3.1МB
 


Публикувано : 18.05.2018 / 14:03
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № № 1800-4 , включващ подотдел 577 „ж“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово

Протокол - ТУК - 18МB


Заповед - ТУК - 3.1МB
 

Архив на новините