Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 28.12.2018 / 13:21
News  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Хаджидимово
О Р Г А Н И З И Р А
публично обсъждане на
1. Проекто - бюджет за 2019 година на община Хаджидимово
2. Бюджетна прогноза 2019-2021 година.
3. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2019 г. от 10.00 часа
в залата на Общински съвет гр.Хаджидимово
За допълнителна информация и въпроси: тел.07528 2920 - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 


Публикувано : 13.11.2018 / 12:28
News  Регистър на одобрените подробни устройствени планове 2018г.

ТУК

 


Публикувано : 13.11.2018 / 12:27
News  Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г.

ТУК

 


Публикувано : 13.11.2018 / 12:25
News  Регистър на въведените в експлоатация строежи 2018г.

ТУК

 

Архив на новините