Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


Публикувано : 17.09.2021 / 15:09
News  ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), ЕТ „ПАСКАЛ МОСКОВ“ съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на кози и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж за нуждите на фермата, разположена в ПИ 51860.16.97 землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, обл. Благоевград“


Пълен текст на уведомлението може да видите тук
 Публикувано : 17.09.2021 / 15:06
News  ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), Александър Илиев Софков – земеделски производител съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на овце, разположена в УПИ XXI-008019 и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж за нуждите на фермата в УПИ I-245, землище на с. Лъки, община Хаджидимово, обл. Благоевград“


Пълен текст на уведомлението може да видите тук
 Публикувано : 17.09.2021 / 15:03
News  Инвестиционно предложение : Преценяване необходимостта от ОВОС за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти , разположени на територията на област Благоевград и Кюстендил

Документ - ТУК
 Публикувано : 17.09.2021 / 14:59
News  Инвестиционно предложение : Преценяване необходимостта от ОВОС за „Открит рудник за добив за добив на скално – облицовъчни материали, на площ 89,3 дка на находище „Беслен “ в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград

Документи - ТУК
 

Архив на новините