Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


 
News  О Б Я В А

На основание член 140 ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет град Хаджидимово – г- н Мехмед Имамов


ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ:


1. На отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2015 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.08.2016 година от 10,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.

Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в Общински съвет град Хаджидимово, на електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg или на публичното обсъждане
Публикувано : 09.08.2016 / 17:00


Архив на новините