Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


 
News  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.2, ал. 3 от НРПУРОИКПК във връзка с чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2017 год., което ще се състои на 17.01.2016 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово.
Предложения и становища по предложите проекти се приемат в деловодството на Общинска администрация град Хаджидимово в срок до 17.01.2016 год. и на e-mail:ob_hd@abv.bg
Людмил Терзиев, Кмет на община Хаджидимово


Изтегли - ТУК - 195KBПубликувано : 14.01.2017 / 14:35


Архив на новините