Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


 
News  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИКПК във връзка с чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2018 год., което ще се състои на 17.01.2018 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово.
Предложения и становища по предложите проекти се приемат в деловодството на Общинска администрация град Хаджидимово в срок до 17.01.2018 год. и на e-mail:ob_hd@abv.bg
Людмил Терзиев, Кмет на община Хаджидимово
Публикувано : 15.01.2018 / 01:20

Архив на новините