Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


 
News  Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Главен архитект на община” в град Хаджидимово, община съща, област Благоевград


Съгласно решение на комисия назначена със Заповед № 11 от 16.01.2018 год. на Кмета на община Хаджидимово, която допуска до участие в конкурса следните кандидати:
- Заявление с вх. № 94-00-10 от 12.01.2018 год.

Допуснатият кандидат ще бъде уведомен писмено за датата и мястото на провеждане на следващите етапи от конкурса – тест и интервю.

Председател на комисията по конкурса:________п_______
Публикувано : 30.01.2018 / 12:56

Архив на новините