Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


 
News  Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен архитект на община”

Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен архитект на община” в град Хаджидимово, община съща, област Благоевград

Съгласно решение от 16.02.2016 год. на комисия назначена със Заповед № 11 от 16.01.2018 год. на Кмета на община Хаджидимово, определи за спечелил конкурса следният кандидат със:
- Заявление с вх. № 94-00-10 от 12.01.2018 год.

Спечелилият кандидат ще бъде уведомен писмено за резултата от конкурса.

Председател на комисията по конкурса:________п_______
Публикувано : 20.02.2018 / 15:08


Архив на новините