Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), ЕТ „ПАСКАЛ МОСКОВ“ съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на кози и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж за нуждите на фермата, разположена в ПИ 51860.16.97 землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, обл. Благоевград“


Пълен текст на уведомлението може да видите тукПубликувано : 17.09.2021 / 15:09

Архив на новините