Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Инвестиционно предложение

Преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на сгради за селскостопанска продукция,селскостопанска механизация и машини в поземлен имот с идентификатор 65108.12.25 в местността „ Живелъка / Ереджика по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на с.Садово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“

Документи - ТУКПубликувано : 14.10.2021 / 19:27

Архив на новините