Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


 
News  Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки

Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки ( садкови съоръжения ) , монтирани на място ( на вода ) на понтонна линия(пътека) в язовир Нова Ловча намиращ се в поземлен имот 14341.27.3, местност „Цикандилка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на село Гайтаниново , община Хаджидимово и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на село Нова Ловча , община Хаджидимово, област Благоевград.


Документи - ТУКПубликувано : 15.12.2021 / 15:43

Архив на новините