Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Във връзка с изпълнението на проект: „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0019-C02.
Представяме на Вашето внимание отзиви от проведените обучения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както следва:
Обучение ,,Мотивиране за активно поведение на пазара на труда (практически модул със специален фокус върху кризата с COVID 19)“
Анка Янакиева: ,,Като участвах в обучението, разбрах къде мога да си търся, другаде работа. Много съм доволна‘‘

Цветан Филипов: ,,Там ме научиха, как да работя някои неща на компютър и да си попълвам документи за работа‘‘

Тюркян Шабан: ,,На обучението ме научих, как да си попълвам автобиографията и къде могат да ми помогнат, за да си намерия работа‘‘

Искра Ковачева: ,,Много ми хареса, защото ми показаха на компютъра интересни неща за работата и научих много нови неща ‘‘
Публикувано : 15.03.2022 / 16:31Камелия Илиева: ,,Ако има още такива обучения пак искам да участвам, защото са интересни и ми помагат много за неща, които не съм знаела‘‘

Обучение „Повишаване информираността относно социалните и здравните права на целевите групи ; Насърчаване на семейното планиране (практически модул)“

Юлияна Живкова : ,,На обучението ми показаха интересни филмчета за корона вируса и снимки как да се предпазим от него‘‘

Елза Методиева: ,,Научих се, какво ми трябва да има във вкъщи от лекарствата и кое може да ми помогне за някои леки болести и рани‘‘

Сашо Маникатов: ,,Разбрах, как може да се предпазя от някои болести и какво е корона вируса. Обясниха ми и за ваксината за корона вирус‘‘

Румен Шопов: ,,Доволен съм и искам пак да участвам, ако има такива обучения, защото научавам неща и мога да ги разказвам на други хора. Разбрах за болестите много неща‘‘

Цветан Филипов: ,,Искам да има още такива обучения за болестите, защото са интересни. Има филмчета, обясняват ни много неща, които не знам за корона вируса и другите заболявания и как да си мием ръцете и да се пазим‘‘.

Архив на новините