Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Община Хаджидимово обявява на вниманието на всички заинтересовани лица, че

П Р Е К Р А Т Я В А:

процедура открита с моя Заповед № 120 от 27.06.2022г. - търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии” от Обект №2022-4, подотдели: 651 „б“.

Заповед - ТУКПубликувано : 13.07.2022 / 14:06

Архив на новините