Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА/REACT EU

Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
Проект “BG05FMOP001-5.001“,община Хаджидимово

ТУКПубликувано : 14.07.2022 / 14:25

Архив на новините