Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


 
News  Проект Патронажна грижа + в община Хаджидимово, процедура BG05M9OP001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ТУКПубликувано : 15.08.2022 / 14:16

Архив на новините