Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 2021

Новини 


Публикувано : 11.03.2021 / 14:32
News  22 март Световен ден на водата

Документи - ТУК
 


Публикувано : 01.03.2021 / 12:55
News  Годишни отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2020г.

ТУК

ТУК

ТУК

ТУК

ТУК
 


Публикувано : 11.02.2021 / 13:16
News  Уважаеми граждани на община Хаджидимово

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Хаджидимово стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Хаджидимово за периода 2021-2027г. (ПИРО). ПИРО е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето активно участие в процеса на изработването на Плана ще допринесе за качеството и реалистичността му, както и ще отрази Вашата визия за развитие на Община Хаджидимово. Това може да стане чрез попълване на анкета и участие в последващите обществени обсъждания на ПИРО, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Анкетата можете да попълните на следния линк

Благодарим Ви за отделеното време и за активното участие!

Вашето мнение е важно за нас и за бъдещото развитие на нашата Община!"
 


Публикувано : 05.02.2021 / 13:03
News  ПОКАНА И ГРАФИК за провеждане на фокус групи във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Хаджидимово за периода 2021-2027 г.

ТУК
 

Архив на новините