Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 23.03.2020 / 21:59
News  Заповед № 64/20.03.2020г. на кмета на община Хаджидимово, във връзка с предприети мерки, свързани с разпространението на COVID -19

ТУК
 


Публикувано : 20.03.2020 / 14:17
News  ВАЖНО!!! ВАЖНО!!! ВАЖНО!!!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.

Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.

Обръщам към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.

Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора, като при необходимост да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други.

Вероятно от доброволна помощ ще се нуждаят и българските лекари и медицински персонал, както и служителите от Регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве и този на членовете на техните семейства.

Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.

Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg.

Важно е да посочвате вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка.

Остава ни надеждата, че отговорността на всеки от жителите на общината и стриктното спазване на предприетите ограничителни мерки ще подпомогнат усилията на всички нас за справяне с трудната ситуация. Въпреки това сме длъжни да бъдем подготвени.

В момент на кризи ние не веднъж сме доказвали, че можем да бъдем единни, да си помагаме взаимно и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, с готовността на всеки да помогне, ще се справим с епидемията, която променя живота на целия свят.

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!

Кмет на община Хаджидимово

 


Публикувано : 13.03.2020 / 20:04
News  Кметът на Община Хаджидимово Людмил Терзиев издаде Заповед № 58/13.03.2020г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID - 19

ТУК
 


Публикувано : 10.03.2020 / 13:52
News  Покана за публично обсъждане до местната общност в община Хаджидимово за поемане на общински дълг.

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Хаджидимово, отправям покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане за необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на предвидените разходи по проекти, които изпълнява община Хаджидимово, а именно:
1. “Изграждане на транс-граничен геопарк от водни съоръжения в района на река Места” с акроним „CB Water Geopark’’ по „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата–регион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство“.
2. „Използване на местните ресурси за развитие на трансграничния между културен капацитет“ по Програма за сътрудничество“Интеррег V-А Гърция – България“ 2014-2020 г.
Обсъждането ще се проведе на 16.03.2020 г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на първи етаж в сградата на Общинска администрация, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46.
Писмени становища и предложения могат да се подават и изпращат всеки работен ден на адрес Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, 2933, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46 или на e-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg.
Общи параметри на проекта:

Архив на новините