Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 14.09.2018 / 15:58
News  ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Наредба ТУК - 164КB

Мотиви ТУК - 209КB
 


Публикувано : 14.09.2018 / 15:54
News  ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНКРЕТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ

Наредба ТУК - 249КB

Мотиви ТУК - 209КB
 


Публикувано : 07.08.2018 / 22:55
News  ОБЯВА

ТУК - 482КB

ТУК - 472КB

ТУК - 482КB

ТУК - 381КB

 


Публикувано : 05.07.2018 / 15:22
News  Съобщение по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ

ТУК - 108KB
 

Архив на новините