Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


Публикувано : 21.09.2023 / 15:19
News  СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на жителите на община Хаджидимово предоставям
списък на кметствата на територията на община Хаджидимово, в които ще се произвеждат
избори за кмет на кметство, който е както следва:
село Абланица
село Беслен
село Блатска
село Копривлен
село Ново Лески
село Садово
село Петрелик
село Теплен
село Тешово
 Публикувано : 14.09.2023 / 15:10
News  Заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Хаджидимово

 Обява - ТУК
 Публикувано : 05.09.2023 / 15:07
News  Заседание на комисия по чл.37в , ал.1 от ЗСПЗЗ

 Обява - 1 - ТУК

 Обява - 2 - ТУК
 Публикувано : 15.08.2023 / 17:03
News  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Хаджидимово
О Р Г А Н И З И Р А
в съответствие с противоепидемичните мерки в страната, публично обсъждане на
1. Проекто - бюджет за 2023 година на община Хаджидимово
2. Бюджетна прогноза 2024-2026 година.
3. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2023 г. от 10.00 часа
в залата на Общински съвет гр.Хаджидимово
За допълнителна информация и въпроси: тел.07528 2920 - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 

Архив на новините