Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 23.09.2020 / 13:17
News  Обявление за набиране на преброители за Преброяване 2021

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 


Публикувано : 21.09.2020 / 16:31
News  ОБЯВА/ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ КРАТКОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 117 от 26.08.2020г на Общински съвет – Хаджидимово,

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО отправя покана до всички заинтересовани финансови/кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит-овърдрафт на Община Хаджидимово, при следните задължителни условия:

I. Общи Условия и параметри:

1. Максимален размер: 650 000 лева;

2. Валута на дълга: български лева;

3. Вид на дълга: краткосрочен банков кредит - овърдрафт;

4. Цел на дълга - финансиране на неотложни разходи за разплащане по европейски проекти.

5. начин и условия на усвояване - многократно, касово и безкасово, без представяне на разходо-оправдателни документи.

6. краен срок на усвояване – един ден преди изтичане срока на погасяване, с опции за револвиране и/или удължаване на сроковете за усвояване и погасяване.

7. начин на погасяване – ежедневно с постъпления разплащателна сметка на Община Хаджидимово.

8. краен срок на погасяване – 12 месеца, с опции за револвиране и/или удължаване на сроковете за усвояване и погасяване.

9. лихвени условия: лихвен процент по редовна главница: 3М EURIBOR + надбавка, не повече от 3.30%; лихвен процент по просрочена главница: плюс 10 пункта на договореното за редовен дълг...

Документация - ТУК

Протокол - ТУК


Публикувано : 25.08.2020 / 11:43
News  Регистър на разрешени подробни устройствени планове 2020 г.

ТУК
 


Публикувано : 25.08.2020 / 11:41
News  Регистър на одобрени подробни устройствени планове 2020 г.

ТУК
 

Архив на новините