Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


Публикувано : 16.11.2023 / 16:45
News  Покана за провеждане на информационно събитие - биологично земеделие - възможности за подкрепа на биологичните производители

 Покана - ТУК
 Публикувано : 13.11.2023 / 13:41
News  Съобщение по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално – облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол “-участъци „Запад“, “Изток“ и „Юг“ с площ 234,3 дка в землището на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. от "РАЙКОВ - 2015" ЕООД


 ТУК
 Публикувано : 13.11.2023 / 16:34
News  Заповед № РД-07-256-2/09.11.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на гр.Хаджидимово, с.Садово, с.Копривлен, с.Нова Ловча и с.Гайтаниново, община Хаджидимово

 Заповед - ТУК
 Публикувано : 06.11.2023 / 13:56
News  Заповед № РД-07-256/03.11.2023 г. на Областна дирекция "Земеделие", относно: Определяне на комисии за землищата на територията на община Хаджидимово

 Заповед - ТУК
 

Архив на новините