Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 06.01.2020 / 14:34
News  Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВЯВА

Прием на заявления от кандидат-потребители за почасово ползване на услугите:
• личен асистент;
• домашен помощник;
• здравни услуги – придружаване до здравно заведение, смяна на превръзки, измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции и др.);
• специализирани услуги - психологическа подкрепа и консултиране


Документи - ТУК
 


Публикувано : 06.01.2020 / 14:32
News  Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Документи - ТУК
 


Публикувано : 06.01.2020 / 14:28
News  Съобщение за Проект № BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, процедура МИГ Гоце Делче

ТУК
 


Публикувано : 06.01.2020 / 14:26
News  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Хаджидимово
О Р Г А Н И З И Р А
публично обсъждане на
1. Проекто - бюджет за 2020 година на община Хаджидимово
2. Бюджетна прогноза 2020-2022 година.
3. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.2020 г. от 10.00 часа
в залата на Общински съвет гр.Хаджидимово
За допълнителна информация и въпроси: тел.07528 2920 - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 

Архив на новините