Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 18.10.2018 / 14:39
News  СЪОБЩЕНИЕ изх. №40-00-91/17.10.2018 г. до собствениците на УПИ X-592 от квартал 6 по плана на село Копривлен, община Хаджидимово

ТУК
 


Публикувано : 15.10.2018 / 12:28
News  ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА

СНЦ „ Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ организира „ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА“. Събитието ще се проведе на 17.10.2018 г. в Градския парк на Гоце Делчев. Целта му е да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят и популяризират продуктите си.

Програмата на събитието е:
14:00 – 15:30 Офис на открито за предоставяне на информация за дейността на МИГ
15:30 – 16:00 Официално откриване на празника
16:00 – 19:00 Изложение на местни производители от общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово
Фолклорна програма на самодейни групи от района

На събитието ще може да получите информация и материали, свързани с дейността на МИГ и Стратегията за водено от общностите местно развитие. В рамките на събитието и организираното изложение на местни производители, ще имате възможността да опитате и да се насладите на местни ястия и вина, както и други продукти, произведени от предприемачи от района.
За нас ще бъде чест и удоволствие да бъдем заедно на „Празника на местната инициатива“.
Събитието се подкрепя от Община Гоце Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово.

Заповядайте!

 


Публикувано : 14.09.2018 / 15:58
News  ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Наредба ТУК - 164КB

Мотиви ТУК - 209КB
 


Публикувано : 14.09.2018 / 15:54
News  ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНКРЕТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ

Наредба ТУК - 249КB

Мотиви ТУК - 209КB
 

Архив на новините