Администрация -> Търгове 

Търгове - Администрация
ЗАПОВЕД за класиране    ТУК     - (1.1МB)   - 03.08.2021
Протокол от заседание на комисията    ТУК     - (2МB)   - 03.08.2021

Открит Конкурс с предмет „ Извършване на добив на дървесина от обект №2003, подотдел 439 „е” включващ - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина от горски територии собственост на община Хаджидимово” , с общо прогнозно количество 92 куб. м .
Заповед     ТУК     - (252KB)   - 14.07.2021
Документи за участие    ТУК     - (437KB)   - 14.07.2021Архив на новините