Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


Публикувано : 07.02.2019 / 15:50
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-4 включващ подотдели 653"и" и 651 "а"

Документация ТУК
 


Публикувано : 07.02.2019 / 15:49
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-3 включващ подотдели 353 "ж" и 353 "е"

Документация ТУК
 


Публикувано : 07.02.2019 / 15:48
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-2 включващ подотдел 570

Документация ТУК

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ С НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ИНФОРМИРА, ЧЕ В ЗАПОВЕД №25 ОТ 04.02.2019ГОД.С КОЯТО Е ОБЯВЕНО ОТКРИВАНЕТО НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Е ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ПРЕДВИД НА КОЕТО ПУБЛИКУВА НОВА ЗАПОВЕД .

Заповед ТУК

 


Публикувано : 07.02.2019 / 15:46
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-1 включващ подотдел 484 "м"

Документация ТУК
 

Архив на новините