Четвърта среща по проект “RENOVATION “ се проведе в обшина Лагада 


 English    Български

На 6 декември 2021 г. в община Лагада, Гърция, се проведе четвъртата среща по проекта, организирана от вторият партньор на проекта – община Лагада.

община ЛагадаВсички партньорски организации присъстваха на срещата, по време на която обсъдиха напредъка по проекта и неговите дейности заедно с ръководителя на проекта от страна на Съвместният секретариат в Солун – г-жа Женя Динкова. Срещата в община Лагада е четвъртата среща, проведена в рамките на партньорството и е втората среща на живо, след проведени две онлайн срещи, поради ситуацията с пандемията Covid-19. На събитието присъства и кметът на Община Лагада, който поздрави гостите и пожела партньорството да се превърне в устойчиви отношения между двете общини – Хаджидимово и Лагадас.

Концертна зала Ден преди срещата партньорите присъстваха и на създадената от третият партньор на проекта – Концертна зала, Солун оперна продукция „Дон Жоан“, която беше представена в няколко поредни събития в най-голямата оперна зала на организацията. Проектът „RENOVATION” e финансиран от Европйеският фонд за регионално развитие и национално финансиране на страните, участващи в Програма “Interreg V-A Greece – Bulgaria” 2014-2020. “Съдържанието е отговорност единствено на Читалище “Яне Сандански-1928” и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.”


Архив на новините