Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Новини 


 
News  Заповед за подписване на удостоверенията за гласуване на друго място и протоколите за предаване и приемана на бюлетините, изборните книжа и материали

З А П О В Е Д
№ 198/10.10.2016 г.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Националния референдум на 06.11.2016 г.


О П Р Е Д Е Л Я М:


Тодор Иванов Тодоров – секретар, да подписва вместо мен:
1.Издаваните удостоверения за гласуване на друго място.
2.Протоколите за предаването и приемането на бюлетините, изборните книжа и материали.

Препис от заповедта да се направи достояние на г-н Тодоров за сведение и изпълнение и един екземпляр да се изпрати на Районната избирателна комисия за сведение.ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
Кмет на община Хаджидимово
Публикувано : 17.10.2016 / 12:22


Архив на новините