Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


 
News  Докладна записка от кмета на общината относно приемане на измененя на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете

Изтегли - ТУК - 61KBПубликувано : 31.03.2017 / 14:18


Архив на новините