Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


 
News  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС з а инвестиционно предложение: Изграждане на паркинг с капацитет за 20 леки коли в имот № 072016, местността "Илезица", землище на с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

Документи - ТУК - 679KBПубликувано : 27.03.2018 / 13:52


Архив на новините