Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 2021

Новини 


 
News  ОБЯВА

На основание член 140 ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет град Хаджидимово – г- н Мехмед Имамов


ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ:


1. На отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2017 година
2. На годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 02.11.2018 година от 10,00 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.

Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в Общински съвет град Хаджидимово, на електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg или на публичното обсъждане

Публикувано : 25.10.2018 / 16:05


Архив на новините