Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


 
News  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Хаджидимово
О Р Г А Н И З И Р А
публично обсъждане на
1. Проекто - бюджет за 2019 година на община Хаджидимово
2. Бюджетна прогноза 2019-2021 година.
3. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2019 г. от 10.00 часа
в залата на Общински съвет гр.Хаджидимово
За допълнителна информация и въпроси: тел.07528 2920 - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Публикувано : 28.12.2018 / 13:21

Архив на новините