Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


 
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-1 включващ подотдел 484

Документация ТУК

Заповед - класиране ТУК

Публикувано : 07.02.2019 / 15:46

Архив на новините