Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


 
News  Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-2 включващ подотдел 570

Документация ТУК

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ С НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ИНФОРМИРА, ЧЕ В ЗАПОВЕД №25 ОТ 04.02.2019ГОД.С КОЯТО Е ОБЯВЕНО ОТКРИВАНЕТО НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Е ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ПРЕДВИД НА КОЕТО ПУБЛИКУВА НОВА ЗАПОВЕД .

Заповед ТУК

Заповед - класиранеПубликувано : 07.02.2019 / 15:48


Архив на новините