Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 02-10-2022

Новини 


 
News  Обява специалисти

Във връзка със сключен договор № 58 от 25.10.2019 г. между Община Хаджидимово и ОБР.Център Еврика ЕООД за Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги по проект № BG05M9OP001-2.040-0127 " Домашна грижа за достоен живот", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", ОБР.Център Еврика ЕООД и Община Хаджидимово съобщава, че от 11.11.2019 г. до 15.11.2019 г. вкл. ще се приемат заявления от кандидатите за предоставяне на мобилна здравно-социална услуга.

Документи ТУКПубликувано : 15.11.2019 / 14:10

Архив на новините