Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 02-10-2022

Новини 


 
News  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Хаджидимово
О Р Г А Н И З И Р А
публично обсъждане на
1. Проекто - бюджет за 2020 година на община Хаджидимово
2. Бюджетна прогноза 2020-2022 година.
3. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.2020 г. от 10.00 часа
в залата на Общински съвет гр.Хаджидимово
За допълнителна информация и въпроси: тел.07528 2920 - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Публикувано : 06.01.2020 / 14:26

Архив на новините