Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


 
News  Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВЯВА

Прием на заявления от кандидат-потребители за почасово ползване на услугите:
• личен асистент;
• домашен помощник;
• здравни услуги – придружаване до здравно заведение, смяна на превръзки, измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции и др.);
• специализирани услуги - психологическа подкрепа и консултиране


Документи - ТУКПубликувано : 06.01.2020 / 14:34

Архив на новините