News  Съобщение за ползване на воден обект дере за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на Канализационна система с.Блатска,общ.Хаджидимово

ТУКПубликувано : 13.02.2020 / 14:30

Архив на новините