News  Съобщение : Преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 бр. млекодайни крави в поземлен имот с идентификатор 77058.5.217 и площ 13.068 дка. По одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово,об

Документи - ТУКПубликувано : 01.04.2020 / 14:27

Архив на новините