Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  О Б Я В А

На основание член 140 ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет град Хаджидимово – г-н Мехмед Имамов


ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ:


1. На годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Хаджидимово за 2019 година
2. На годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 26.08.2019 година от 9,30 часа в залата на Общински съвет град Хаджидимово.

Вашите мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в Общински съвет град Хаджидимово, на електронен адрес: obshtinskisavet_hd@abv.bg или на публичното обсъждане
Публикувано : 17.08.2020 / 12:31

Архив на новините