Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИКПК във връзка с чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове,
Кметът на община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за
Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2021 год.,
което ще се състои на 19.01.2021 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово,
находяща се на първи етаж в административната сграда на ул.“Димо Хаджидимов“ 46, град Хаджидимово ,
в съответствие с противоепидемичните мерки в страната . Предложения и становища по предложеният проект се приемат
в деловодството на Общинска администрация град Хаджидимово в срок до 10.00 часа на 19 .01.2021 год. и на e-mail:ob_hd@abv.bg

Людмил Терзиев, Кмет на община ХаджидимовоПубликувано : 13.01.2021 / 13:54

Архив на новините