Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

За издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2 от
27.07.2022 г. на община Хаджидимово


ТУКПубликувано : 29.07.2022 / 14:24

Архив на новините