Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение

„Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Копривлен, община. Хаджидимово, област Благоевград“.

ТУКПубликувано : 01.08.2022 / 14:17

Архив на новините