Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Проект Грижа в дома в община Хаджидимово, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Оперативна програма

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО,

На 09.03.2023 г. Кметът на Община Хаджидимово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект Грижа в дома в община Хаджидимово, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027


 ТУКПубликувано : 13.03.2023 / 15:45

Архив на новините