Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО,
На 01.03.2023 г. Кметът на Община Хаджидимово подписа Договор № BG05SFPR003-1.001-0233-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в община Хаджидимово, по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма" Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027.

 Обява - ТУКПубликувано : 14.06.2023 / 15:17

Архив на новините