Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


 
News  Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за национална карта на социалните услуги съгласно Законът за социалните услуги, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок, считано от 11.10.2023 г. да представят своите предложения и становища на адрес – гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46, в деловодството на Общинска администрация и на е- mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg

 Документи - ТУКПубликувано : 11.10.2023 / 14:23

Архив на новините