Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Съобщение по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

за инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на скално – облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол “-участъци „Запад“, “Изток“ и „Юг“ с площ 234,3 дка в землището на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. от "РАЙКОВ - 2015" ЕООД


 ТУКПубликувано : 13.11.2023 / 13:41

Архив на новините