Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Съобщение за преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на ВЛ 110 Кv от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60, местност „ Бааларда“

 ТУКПубликувано : 28.11.2023 / 15:39

Архив на новините