Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.11.2023, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на община Хаджидимово, или на следният e-mail адрес:

obshtina_hadjidimovo@mail.bg

Съдържание на документацията:

Проект на Решение

План-сметка


 ТУКПубликувано : 28.11.2023 / 15:45

Архив на новините