Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Покана за информационно събитие

Акцент на информационното събитие са следните теми:
- „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;
- „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;
- Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020г.
- Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.;

По време на събитието експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от тяхната компетентност.


 ПОКАНАПубликувано : 27.05.2024 / 14:10

Архив на новините